O nas

Sukces firmy polega na

stawianiu właściwych ludzi na właściwych miejscach we właściwym czasie.

Małgorzata Klimczyk

Działamy od 1994 roku

 • najpierw pod nazwą Szkoła Zarządzania I Marketingu MEDIATOR
 • od 2000 roku jako PERŁA Skarbnica Wiedzy i Umiejętności zmieniliśmy lekko profil działania
 • a od 2009 roku jako PERŁA Szkolenia I Coaching

 

Jesteśmy autorem ponad 40 autorskich projektów szkoleniowych, 17 gier menedżerskich oraz dwóch narzędzi coachingowych. Projektujemy

i organizujemy projekty rozwojowo-doradcze, które pozwalają:

 

 • rozwijać kreatywność pracowników, by wychodzili poza dotychczasowe ograniczenia i tworzyli nowe rozwiązania w sytuacjach zawodowych,
 • doskonalić umiejętność tworzenia warunków do zmian oraz proaktywnego działania,
 • nauczyć się nowego sposobu myślenia w podejściu do wyzwań,
 • poznać nowoczesne metody i narzędzia zarządzania ludźmi oraz firmą,
 • podnieść pozycję i renomę firmy na rynku.

 

Idea działania PERŁY koncentruje się na:

 

 • Propagowaniu wiedzy o najnowszych rozwiązaniach organizacyjnych
 • Doskonaleniu kompetencji z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi zarządczych
 • Kształtowaniu postaw pracowników w oparciu o wartości, kulturę oraz strategię organizacji

 

 

Rozwijanie tych trzech filarów powoduje wzrost poziomu kompetencji w obszarze wykonywanej pracy i przenosi się na konkretne rezultaty ekonomiczne w firmie.

Charakteryzuje nas:

WIZJA, czyli

Zrozumienie celów oraz misji firmy. Odpowiedni dobór narzędzi oraz metod rozwojowo-szkoleniowych gwarantujących realizację założonych efektów w perspektywie długofalowej. Praca zgodnie z wartościami i kulturą firmy.

PRAGMATYZM, czyli

Zrozumienie celów oraz misji firmy. Odpowiedni dobór narzędzi oraz metod rozwojowo-szkoleniowych gwarantujących realizację założonych efektów w perspektywie długofalowej. Praca zgodnie z wartościami i kulturą firmy.

HOLISTYKA, czyli

Rozwój świadomości pracowników i organizacji w oparciu o integralny, systemowy ogląd rzeczywistości, który determinowany jest przez czynniki wewnętrzne (procedury, kultura) oraz zewnętrzne (wzorce zachowań).

Entuzjazm, wizjonerstwo, innowacyjność rozwiązań, kreatywność oraz życzliwość

zawsze przyświecają naszym działaniom.

Tym zarażamy osoby zaangażowane w realizację programów rozwojowo-doradczych.

Wyróżnia nas:

DWIE MIĘDZYNARODOWE AKREDYTACJE

W 2017 roku uzyskaliśmy tytuł Experienced Institute in Poland przez dwie organizacje oraz w dwóch obszarach działania

ICI (International Association of Coaching Institutes) - uprawnia do przyznawania profesjonalnych tytułów zawodowych coacha oraz do wydawania międzynarodowych certyfikatów na 5-ciu poziomach kwalifikacji.

IN NLP (International Association of NLP) - uprawnienia do wydawania
międzynarodowych certyfikatów z Nerolingwistycznego Programowania na trzech poziomach kwalifikacji: Practitioner NLP, Master NLP, Trener NLP

LICENCJA MIĘDZYNARODOWA

od 2008 roku mamy uprawnienia do prowadzenia treningów modelem TC™ z obszaru zarządzania relacjami oraz rozwiązywania konfliktów z nastawieniem na współpracę.

WŁASNA MARKA HANDLOWA

od 2010 roku jesteśmy właścicielem marki handlowej, profesjonalnego

kursu zawodowego rozwijającego kompetencje coachingowe.

Kurs spełnia wymogi:

 • dydaktyczne do starania się o certyfikat międzynarodowy na poziomie ACC i PCC ICF, metodą portfolio
 • formalne do uzyskania międzynarodowego certyfikatu ICI na wszystkich szczeblach kompetencji zawodu coacha.

AUTORSKIE NARZĘDZIA COACHINGOWE

 • DNA SUKCESU© oraz
 • TEAM COACHING CHANGE MODEL© narzędzie usprawniające zespołową pracę menedżerów w zakresie zarządzania ludźmi

        z obszaru kompetencji miękkich.

Gwarancją skuteczności naszych szkoleń i warsztatów są:

Doświadczeni trenerzy – pracują z pasją, swoją wieloletnią praktyką zawodową gwarantują mądrość oraz bogactwo stosowania narzędzi, praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień, a także dogłębne rozumienie mechanizmów działania świata biznesu.

Metody prowadzenia szkoleń – w oparciu o najnowsze badania neurologii pracy umysłu i procesów uczenia stosujemy nowoczesne, interaktywne narzędzia i techniki prowadzenia zajęć. Uczymy metodologią experienced learning wykorzystując model 4MAT, B. McCarthy.

Sposób układania programu rozwojowego – zawsze jest wynikiem wspólnej pracy w procesie diagnozowania potrzeb szkoleniowych. Podejście takie zwiększa zaangażowanie uczestników w realizację programów rozwojowych co przyczynia się do znacznego podniesienia efektywności wdrażanych działań.

Dzięki tym działaniom kreujemy wartość dodaną

 

– integrację między wartościami firmy a wartościami ludzi, którzy ją tworzą!